Правила за обмен на електронни валути в услугата EasySwap

Радваме се да ви приветстваме в нашата услуга EasySwap. Преди по-нататъшно използване на услугата, не забравяйте да прочетете това Споразумение. Ние ценим времето на нашите потребители и сме подготвили най-краткото и достъпно обяснение.

1. Общи положения

1.1 Това Споразумение урежда услугите за обмен на електронна валута, предоставяни от платформата (наричана по-долу „Онлайн услуга“).

1.2 Онлайн услуга означава този уебсайт и свързаните с него приложения (мобилни и други).

1.3. Клиентът (наричан по-долу „Потребител“) е физическо или юридическо лице, което използва услугите на Онлайн услугата.

1.4 Потребителят и Онлайн услугата се наричат Страни, ако са споменати в контекста на сътрудничеството.

1.5 Страните разбират и се съгласяват, че представеният Договор в електронна форма има еднаква правна тежест с писмения образец.

1.6 Електронното споразумение е публична оферта, която се активира директно от Потребителя чрез подаване на онлайн заявление за изпълнение от Онлайн услугата.

1.7 Потребителят, пребивавайки на онлайн страницата на сайта или използвайки приложението, потвърждава запознаването си с това Споразумение и приема описаните условия за сътрудничество.

1.8 Всички действия на Потребителя на Онлайн ресурса автоматично означават неговото съгласие за идентифицирането му като личност. Това включва предоставяне на документи и други данни. Дейностите на онлайн ресурса включват:

 • кандидатстване за обмен;
 • взаимодействие с услугата за поддръжка на сайта;
 • влизане, управление и други операции с личен акаунт;
 • валутни транзакции и всяка друга дейност в рамките на Онлайн услугата.

1.9 Описаното условие е задължително за всички Потребители и се отнася за други продукти на Онлайн услугата (мобилни приложения и др.).

2. Предмет на Споразумението

2.1 Предмет на това Споразумение са онлайн услуги за обмен на електронни средства в строго съответствие с правилата на Онлайн услугата. Услугите са обяснени в параграф 4 от това Споразумение. Процедурата за предоставяне на услуги се определя от вътрешните правила на Онлайн услугата.

2.2 Потребителят е прочел и приел правилата за предоставяне на услугите на Онлайн услугата, а също така се задължава да плаща за тях в съответствие с установените правила.

3. Права и задължения на страните

3.1 Услугата за онлайн обмен на пари се ангажира:

 • обмен на електронни пари, осигуряване на взаимодействие със системи за електронни плащания Qiwi, Payeer, PerfectMoney, Yandex.Money и други;
 • предоставя обменни услуги в строго съответствие със стандартите и правилата, описани в това Споразумение;
 • предоставя пълна техническа и консултантска поддръжка на Потребителя в хода на взаимодействието му с Онлайн услугата;
 • осигурява надеждно съхранение на информацията за транзакциите на Потребителя, неговите лични данни и друга информация, свързана с клиента, както и да я предоставя на Потребителя при поискване от негова страна;
 • да вземе мерки за запазване на поверителността на данните на потребителя и да изключи предаването на данни на трети страни;
 • гарантира правилна политика за отстъпки, ако се издават на Потребителя;
 • извършва начисляване на пари в личната сметка на Потребителя или трета страна в рамките на 24 часа след подаване на жалба в случаите, предвидени в клаузи 3.2, 5.4, 5.5, 5.6 от настоящото споразумение;

3.2 Изключения от политиката за поверителност са:

 • официално искане, решение на съдебния орган, намиращо се на физическия адрес на местоположението на Онлайн услугата;
 • искане от правоприлагащи органи и други регулаторни органи;
 • обжалване на администрацията на други платежни системи, които са участвали в транзакцията, в случай на оспорвани операции на потребителя.

3.3 Онлайн услугата се задължава да предоставя информация само в количеството, което е необходимо за разрешаване на спора.

3.4 Задължения на потребителя:

 • посочва само верни, актуални данни за извършване на транзакция в Онлайн услугата;
 • осигури безпрепятствена процедура за идентифициране на лице, ако това е необходимо за Онлайн услугата;
 • посочете само текущия имейл за получаване на известия, изпращане на онлайн услугата;
 • осигури стабилна интернет връзка за периода на активност в Онлайн услугата;
 • спазват условията на това споразумение;
 • своевременно (не по-късно от 30 дни) уведомете техническата поддръжка на Онлайн услугата в случай на технически проблеми, недостъпност на транзакции и в други спорни ситуации (в противен случай след 30-дневен период сумата на транзакцията става достъпна за Онлайн Обслужване);
 • разбират и спазват изискванията на закона, уреждащ онлайн паричните преводи;
 • изключете използването на ботове за измама на трафика;
 • потвърждаване на пълнолетие за периода на сътрудничество с Онлайн услугата;
 • спазват правилата за сигурност на личния акаунт, мерките за защита на своите данни, уведомяват администрацията на Онлайн услугата за всяка подозрителна дейност с акаунта;
 • да не се намесва в процедурата по идентификация по искане на администрацията.

3.5 Последният параграф включва предоставяне само на вярна информация за вашата самоличност.

3.6 Онлайн услугата има право да:

 • преустанови дейността си за решаване на технически проблеми, актуализиране на сайта;
 • да спре изпълнението на транзакцията на Потребителя по искане на регулаторни органи, други платежни системи за периода на изясняване на спорната ситуация;
 • регулира програмата за отстъпки за клиенти по свое усмотрение;
 • определя размера на комисионната за операции;
 • в случай на грешка при обмена, получавайте информация от Потребителя за транзакцията чрез всякакви средства: електронна поща, мобилна комуникация, екранни снимки на операцията;
 • отказват да предоставят услуги на Потребителя без описание на причините;
 • прекратяване на комуникацията с Потребителя, чието поведение е съмнително (грубост към техническата поддръжка, нетематични въпроси, умишлено укриване на информация, обиди към други участници и др.);
 • блокиране на изпълнението на сделката;
 • замразява всички операции на Потребителя, както и неговия баланс в Онлайн услугата за срок до 165 дни за провеждане на процедури;
 • блокира потребителя, който нарушава задълженията, описани в това споразумение.

3.7 В случай на съмнение за неправомерно обогатяване на личния баланс на Потребителя за сметка на Онлайн услугата или други платформи за обмен, неговият акаунт и текущи заявки за транзакции се спират автоматично до изясняване на причините.

3.8 Онлайн услугата има право да извърши спешна идентификация на лицето и да изиска доказателства за произхода на парични активи от Потребителя в случай на съмнение за незаконни, съмнителни, измамни действия.

4. Предоставяни услуги

4.1 Онлайн услугата предоставя услуги за обмен на банкови средства, цифрови активи на други платформи за обмен, криптовалути.

4.2 Онлайн услугата не си запазва правото да анализира законността на средствата на Потребителя, използвани за извършване на транзакцията.

5. Правила за обмен на електронни активи

5.1 Транзакцията започва автоматично от момента, в който средствата на Потребителя бъдат кредитирани по сметката на Онлайн услугата. Създаденото приложение се деактивира от системата след 20 минути, ако сумата не е преведена от Потребителя.

5.1.2 Ако плащането за попълнената заявка е извършено след определен период (1,5 часа за активи в криптовалута), системата обработва обмена по текущия курс (когато парите на Потребителя са кредитирани в сметката на Онлайн услугата) .

5.2 Операцията е завършена в момента, в който обменните суми бъдат кредитирани в сметката на потребителя.

5.3 Потребителят не може да анулира, промени активна транзакция.

5.4 Ако Потребителят е предоставил сума за обмен, различна от посочената в заявката, системата има право да спре транзакцията. След заявка от страна на Потребителя, Онлайн услугата ще обмени действително получената сума по обменния курс в момента на заявката.

5.5 Операцията по обмен с неправилни, блокирани данни се спира автоматично. Сумата, декларирана от Потребителя за транзакцията, се връща по сметката на клиента. Начислява се комисионна за онлайн услугата, както и глоба от 5% от сумата на обмена.

5.6 Промени от Потребителя на условията в бележката към транзакцията, плащане от друга сметка се считат от системата за сигурност като подозрителни и могат да бъдат блокирани. Връщането на активи се извършва след обжалване на потребителя с приспадане на комисионната.

5.7 Когато работите с биткойн активи, времето за изпълнение на транзакцията може да се увеличи и да варира от 15 минути до няколко дни. Онлайн услугата не носи отговорност за последствията от продължителната обработка на операцията от блокчейн мрежата.

6. Гаранции, отговорност на страните

6.1 Онлайн услугата не носи отговорност и последствия за съзнателно неправилно боравене със сайта от страна на Потребителя. Посочването и прехвърлянето на активи на несъществуващ, неправилен адрес е зоната на отговорност на Потребителя.

6.2 Онлайн услугата не носи отговорност за злоупотреба от страна на Потребителя с оборудване за достъп до Интернет и комуникация със сайта (персонални компютри, лаптопи, смартфони, рутери и други устройства от страна на клиента).

6.3 Онлайн услугата не носи отговорност за действията на трети страни агрегатори на плащания, банкови и други институции, довели до грешки при транзакции.

6.4 Потребителят трябва ясно да разбира текущите тарифи, доходността на обмена и други точки. Онлайн услугата не носи отговорност за последствията от неправилно, субективно възприемане на описаните правила от потребителя, довело до разходи, загуби.

6.5 Онлайн услугата не носи отговорност за проблеми на Потребителя, произтичащи от грешки и забавяне на операциите.

6.6 Потребителят се задължава да използва лични или законно придобити активи, за да извършва транзакции в Онлайн услугата.

6.7 Потребителят се съгласява да обезщети загуби, понесени от трети страни, които са участвали в операцията.

6.8 Потребителят разбира и се задължава да спазва възрастовите ограничения за достъп до Онлайн услугата (най-малко 18 години). Нарушаването на правилото води до блокиране на акаунта и прекратяване на взаимодействието с клиента.

6.9 Потребителят се задължава да прекрати всякакви взаимоотношения с Онлайн услугата, ако законодателството на неговата страна е забранило (забранява) съхранението и използването на криптовалутни активи или ресурси за техния обмен.

6.10 Потребителят гарантира използването на онлайн услугата само за законни и прозрачни цели. Всеки намек за измамни транзакции ще се разглежда от системата като отказ за спазване на това Споразумение.

6.11 Потребителят поема пълна отговорност за действията, извършени от него на Онлайн ресурса и свързаните с него приложения.

6.12 Потребителят е отговорен за данъчната политика и свързаните с нея разходи, които се налагат при извършването на онлайн транзакции.

6.13 Потребителят гарантира, че няма да насърчава трети страни в незаконни и други дейности, забранени от това Споразумение или закона в неговата страна, като част от сътрудничеството с Онлайн услугата.

6.14 Потребителят потвърждава, че не планира да използва Онлайн услугата за получаване на лична информация на други участници или други данни, до които няма достъп.

6.15 Потребителят се задължава да използва сайта и приложенията на услугата Онлайн обмен само във вида, в който е представен от самата услуга. Всички промени в оригиналната структура, код и дизайн се считат за нарушение от страна на участника.

6.16 Потребителят разбира и се задължава да не използва ресурсите на Онлайн услугата за обмен, разпространение или плащане на криптовалути, които са с незаконен произход:

 • пране на пари;
 • незаконни хазартни заведения;
 • терористична дейност, нейната подкрепа;
 • онлайн измами и друга незаконна дейност.

6.17 Като част от дейността на този онлайн ресурс е разрешена само криптовалута, която е получена по законен начин.

7. Промени в описаната информация в това Споразумение

7.1 Администрацията на онлайн услугата си запазва правото да променя, допълва или изтрива информация от това Споразумение по всяко време. Всички промени, които са направени и се различават от оригиналната информация, стават актуални в момента на публикуването им на официалната страница на Онлайн услугата.

7.2 Потребителят разбира описаното условие и се съгласява с него.

8. Непредвидени обстоятелства

8.1. Потребителят и Онлайн услугата могат да не изпълняват, да отлагат изпълнението на задълженията, описани в Споразумението, поради форсмажорни причини:

 • природни бедствия;
 • военни действия по местоживеене на страните;
 • пожари;
 • терористични атаки;
 • експлозии;
 • граждански вълнения;
 • прекъсвания в захранването, доставчици или други мрежи;
 • хакерски атаки и подобни ситуации.

8.2 Описаните форсмажорни обстоятелства освобождават страните от задълженията по настоящото споразумение.

9. Задължителни и необходими реквизити за извършване на борсови сделки

9.1 Потребителят приема факта, че за всеки опит за обмен на активи, придобити незаконно, той ще бъде наказан в съответствие със законите на страната или територията, в която се намира. Всякакви средства със съмнителен произход са забранени за използване в тази онлайн услуга.

9.2 Администрацията има пълното право да прехвърли фактите за доказани незаконни операции на съответните органи или управлението на други платежни системи.

9.3 Условието за извършване на обменни транзакции е прехвърлянето на лични средства от Потребителя по сметката на Онлайн услугата. Законността и законността на произхода на активите се доказва от самия Потребител.

9.4 Онлайн услугата не носи отговорност за резултата от транзакции, извършени от трети страни по искане на Потребителя. Само клиентът носи отговорност за отрицателния резултат от размяната.

9.5 Щракването върху бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“ означава пълно разбиране и приемане на всички условия, описани в това Споразумение.

9.6 Идентифицирането на самоличността на Потребителя се извършва преди всяка сесия на използване на Онлайн услугата или нейните приложения. Клиентът е длъжен да премине през този процес и да изпълни всички негови условия, описани в параграф 10 от настоящото споразумение.

10. Идентификация на самоличността на потребителската страна

10.1 Идентифицирането е задължителна процедура за използване на всички функции на Онлайн услугата.

10.2 Администрацията има пълното право да поиска следната информация по време на процеса на идентификация:

 • Пълно име на клиента;
 • гражданство;
 • паспортни данни на Потребителя в необходимото количество (номер, серия и др.);
 • дата, място на раждане;
 • данни за контакт (адрес, включително пощенски адрес, актуален телефонен номер, имейл адрес);
 • снимка от страницата на паспорта;
 • снимка на Потребителя с паспорт в ръцете (един кадър);
 • изображение на сметка за комунални услуги, която съдържа адреса на пребиваване на Потребителя (използва се, ако представените по-рано документи не съдържат информация за действителното място на пребиваване, регистрация за самоличност).

10.3 Онлайн услугата може да поиска други данни, свързани с проверката на самоличността на Потребителя, ако предоставената информация не е достатъчна за пълна идентификация.

10.4 Данните, получени по време на идентификация от Онлайн услугата, се използват само за проверка на самоличността, определяне на намеренията на Потребителя, идентифициране на потенциално опасни и нежелани транзакции и други незаконни дейности.

10.5 Информацията, получена при идентифицирането на самоличността на Потребителя, е изцяло предмет на условията на политиката за поверителност.

10.6 Потребителят се съгласява да поддържа записи на информация за себе си от Онлайн услугата. Базата данни се съхранява през целия период на дейност, свързана с Потребителя. Пълното изтриване на информация става 5 години след изтриването на личния акаунт от Онлайн услугата.

10.7 Потребителят се съгласява с провеждането на лична идентификация от самата онлайн услуга или от трети страни, избрани от ресурса.

10.8 Потребителят следи за актуалността на информацията за неговата личност. Ако е имало промени (фамилно име, място на пребиваване и т.н.), тогава клиентът уведомява администрацията за това или сам прави промени в личния си акаунт.

10.9 Ако Онлайн услугата прецени, че информацията за самоличност на Потребителя е остаряла, непълна, погрешна, невярна, тогава тя може да блокира текущи транзакции до изясняване на ситуацията.

10.10 Ако е невъзможно да се установи контакт с Потребителя, като се използват данните, оставени от него по време на регистрацията или идентификацията, Потребителят е пряко отговорен за загуби на баланса си в резултат на блокирането, спирането на акаунта му.

10.11 Идентификацията на потребител позволява използването на трета страна от Онлайн услугата за проверка на самоличността.

10.12 Онлайн услугата използва AML проверка на използваните адреси на крипто портфейла. Ако след анализ системата разкрие фактите за връзката на Потребителя с нежелани ресурси, операцията по транзакцията ще бъде спряна. Тези мрежови ресурси включват:

 • Darknet, Darknet Service, Darknet Marketplace и подобен заглавия ;
 • Измамна размяна;
 • IllegalService;
 • смесителна услуга;
 • откуп;
 • измама;
 • Откраднати монети.

10.13 Онлайн услугата има право да поиска идентификация на Потребителя, ако е установена или има висока степен на вероятност връзката му с описаните сайтове. Средствата ще бъдат върнати в акаунта на потребителя само след проверка, минус комисионна от 10%.