icon
EOS - ATOM
Course: 14.32572468 EOS - 1 ATOM
GIVE
eos
EOS (EOS)
EOS
Network

Min: 14.32 EOS

Max: 2863258 EOS

GET
atom
Cosmos (ATOM)
ATOM
Network

Reserve: 15906 ATOM

Start an exchange icon
GIVE
eos
EOS (EOS)
GET
atom
Cosmos (ATOM)
EOS (EOS) eos
Cosmos (ATOM) atom
Get banking details
Get details for the transfer.
Back
14.32 EOS